OPTYMALIZACJA PODATKOWA 2021

W cenie szkolenia edytowalny wzór strategii podatkowej  

Termin:  22.11.2021r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych metod optymalizacji podatkowej. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia jak: optymalizacja podatkowa a planowanie podatkowe, cele optymalizacji, strategia podatkowa oraz jej zakres, forma oraz termin publikacji strategii podatkowej, umowa o współdziałanie z organami podatkowymi, etc.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych, osób rozliczających podatki oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie podatków.

PROGRAM

Optymalizacja podatkowa
I. Zagadnienie wstępne
   1. Definicja pojęcia optymalizacji podatkowej.
   2. Optymalizacja podatkowa a planowanie podatkowe.
   3. Cele i formy optymalizacji podatkowej.

II. Metody oraz sposoby przeprowadzenia optymalizacji podatkowej
   1. Znaczenie formy prawnej prowadzenie działalności gospodarczej.
   2. Metody optymalizacji podatkowej w obszarze podatków dochodowych CIT i PIT.
   3. Możliwości optymalizacji podatkowej na gruncie podatku VAT.
   4. Orzecznictwo TS UE a optymalizacja podatkowa w podatku VAT.
   5. Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości.
   6. Jak obniżyć podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?
   7. Wykorzystanie struktur zagranicznych w optymalizacji podatkowej.
   8. Klauzula obejścia prawa podatkowego oraz jej wpływ na możliwości optymalizacji podatkowej.
   9. Budowanie schematów oraz struktur optymalizacji podatkowej.
  10. Optymalizacja podatkowa transakcji handlowych oraz restrukturyzacji.
  11. Alternatywa dla spółek komandytowych.
  12. Polski ład – metody minimalizacji negatywnych skutków podatkowych.
  13. Raportowanie schematów podatkowych a legalna optymalizacja podatkowa.

III. Konsekwencje optymalizacji podatkowych
   1. Jak przygotować legalną oraz skuteczną optymalizację podatkową ?
   2. Metody obrony skutków optymalizacji podatkowej w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych.
   3. Ryzyko negatywnych konsekwencji procesów optymalizacji podatkowej.
   4. Zasady minimalizacji ryzyka podatkowego oraz ryzyka na gruncie Kodeksu karnego skarbowego w przypadku przeprowadzenia optymalizacji podatkowej.  

Strategia podatkowa
   1. Geneza oraz cel obowiązku sporządzania i publikacji strategii podatkowej.
   2. Identyfikacja podmiotów zobowiązanych do sporządzenia i publicznego udostępnienia strategii podatkowej.
   3. Ogólne zasady przygotowania strategii podatkowej.
   4. Zakres strategii podatkowej:
      - Procedury podatkowe
      - Informacja o formach dobrowolnej współpracy z KAS
      - Schematy podatkowe (MDR)
      - Transakcje z podmiotami powiązanymi
      - Działania restrukturyzacyjne
      - Wnioski o wydanie interpretacji podatkowych, WIS, WIA
      - Raje podatkowe
   5. Znaczenie tajemnicy przedsiębiorstwa w procesie sporządzenia strategii podatkowej 
   6. Forma oraz termin publikacji strategii podatkowej
   7. Zarządzanie ryzykiem podatkowym (tax compliance)
   8. Wewnętrzne procedury podatkowe
   9. Sankcje za brak sporządzenia i ujawnienia strategii podatkowej
  10. Umowa o współdziałanie w KAS oraz jej znaczenie dla obowiązku publikacji strategii podatkowej.

Umowa o współdziałanie z organami podatkowymi
   1. Podstawa prawna zawarcia umowy o współdziałanie z KAS
   2. Cel oraz podmioty uprawnione do zawarcia umowy
   3. Warunki zawarcia umowy o współdziałanie
   4. Zakres przedmiotowy umowy o współdziałanie
   5. Korzyści  związanie z zawarciem umowy o współdziałanie
   6. Konsekwencje oraz ryzyka zawarcia umowy o współdziałanie


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z anulacją zgłoszenia. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.