Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ) – sposoby wdrażania i finansowania

Termin: 16.09.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie sposobów wdrażania i finansowania gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ), a w szczególności: założeń i zasad dotyczących GOZ, śladu węglowego i środowiskowego, jako podstawowych wskaźników GOZ, obecnie obowiązujących i zapowiadanych przepisów prawnych dotyczących wdrażania GOZ w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej i sposobów wdrażania oraz finansowania wewnętrznego i zewnętrznego GOZ w przedsiębiorstwie.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracowników komórek ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu i PR, pełnomocników ds. zarządzania środowiskiem, kierowników, specjalistów komórek odpowiedzialnych za ochronę środowiska i/lub gospodarkę odpadami, specjalistów działów ochrony środowiska wszystkich szczebli, inżynierów wszystkich przedsiębiorstw w tym szczególnie emitentów papierów wartościowych.

PROGRAM

1.   Założenia i zasady dotyczące GOZ.
2.   Ślad węglowy + ślad środowiskowy, jako podstawowe wskaźniki GOZ 
      - wyznaczanie i zmniejszanie
3.   Obecnie obowiązujące (2013- pierwsza połowa 2020) i zapowiadane (druga połowa 2020) przepisy prawne dotyczące wdrażania GOZ w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej.
4.   Sposoby wdrażania GOZ w przedsiębiorstwie w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej       - metodyka i dobre praktyki
5.   Sposoby finansowania wewnętrznego oraz zewnętrznego GOZ, ze szczególnym uwzględnieniem:
      - zielonych obligacji,
      - narzędzi finansowania przewidzianych w Zielonym Europejskim Ładzie (The European Green Bonds)

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.