ISSB - Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju - (czego oczekują inwestorzy zagraniczni, nie tylko europejscy?)

Termin: 13.06.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Uwaga firm w Unii Europejskiej skupiona jest na zmianach w raportowaniu kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem zgodnie z Dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i wstępną wersją standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Jednak międzynarodowi i globalni inwestorzy instytucjonalni patrzą w kierunku standardów raportowania zrównoważonego rozwoju tworzonych przez ISSB, siostrzaną Radę do Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. To te standardy mają stworzyć tzw. global baseline czyli wspólny mianownik do raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju, analogicznie do tego jak standardy MSSF są najczęściej wykorzystywanymi przez spółki giełdowe standardami sprawozdawczości finansowej. Celem szkolenia jest przybliżenie projektów opublikowanych przez ISSB standardów MSSF zrównoważonego rozwoju oraz pokazanie dlaczego będą to zapewne najczęściej wykorzystywane standardy, po ich skończeniu i przyjęciu.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest  do członków zarządu i rad nadzorczych, dyrektorów relacji inwestorskich, komórek sprawozdawczych, kontrolingu, ESG, inwestycji, pełnomocników ds. zarządzania środowiskiem, kierowników, specjalistów komórek odpowiedzialnych za ochronę środowiska i/lub gospodarkę odpadami, specjalistów działów ochrony środowiska wszystkich szczebli, inżynierów wszystkich przedsiębiorstw w tym szczególnie emitentów papierów wartościowych oraz pracowników komórek ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu i PR 

 

PROGRAM
10:00 Rozpoczęcie szkolenia

1. Stworzenie ISSB
    a. Powody powstawania
    b. Kluczowi interesariusze w procesie tworzenia ISSB
    c. Kluczowe elementy powstawania wstępnych wersji standardów
    d. ISSB – International Sustainability Standards Board jako część Fundacji MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej)
2. Inspiracje do standardów ISSB zrównoważonego rozwoju
    a. Standardy raportowania niefinansowego SASB (Sustainability Accounting Standards Board)
    b. Wytyczne dotyczące raportowania zintegrowanego IIRC (International Integrated Reporting Council)
    c. Rekomendacje TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures)
3. Standardy ISSB zrównoważonego rozwoju
    a. Sposób konstrukcji proponowanych standardów
    b. Nawiązania do MSSF
    c. Projekt ujawnień ogólnych
    d. Projekt ujawnień klimatycznych 
    e. Dalsze uzupełnienia
4. Powiązania z innymi standardami
    a. Powiązania z Rekomendacjami TCFD
    b. Powiązania ze Standardami SASB
    c. Różnice w odniesieniu do NFRD i CSRD

14:30 Zakończenie szkolenia

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 10:00 – 14:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną anulacją zgłoszenia.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.