Zasady i metodyka wyznaczania śladu węglowego przedsiębiorstwa bądź produktu

Termin: 10.09.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i metodyki wyznaczania śladu węglowego przedsiębiorstwa lub produktu w kontekście ograniczenia jego emisji. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną rodzaje i zakres emisji, wyliczanie i analiza emisji pośredniej i bezpośredniej CO2, zasady, sposoby i metody wpisywania generowanego śladu węglowego w metodykę oceny cyklu życia produktu.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest  do pełnomocników ds. zarządzania środowiskiem, kierowników, specjalistów komórek odpowiedzialnych za ochronę środowiska i/lub gospodarkę odpadami, specjalistów działów ochrony środowiska wszystkich szczebli, inżynierów wszystkich przedsiębiorstw w tym szczególnie emitentów papierów wartościowych oraz pracowników komórek ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu i PR.

PROGRAM

   1. O potrzebie zmniejszania emisji w związku z negatywnymi zmianami klimatycznymi – kontekst środowiskowy oraz wynikająca z niego legislacja na poziomie światowym, europejskim i polskim.
2. Rodzaje i zakres emisji Scope 1, Scope 2 oraz Scope 3.
3. Standardy i normatywy służące wyznaczaniu emisji dla zakresu emisji Scope 1, Scope 2 i Scope 3.
4. Wyliczanie i analiza poziomu emisji bezpośredniej w zakresie Scope 1.
5. Wyliczanie i analiza poziomu emisji pośredniej w zakresie Scope 2 (metoda location based i metoda market based).
6. Wyliczanie i analiza poziomu emisji pośredniej w zakresie Scope 3 dla poszczególnych elementów tego zakresu. 
7. Zasady, sposoby i metody wpisywania generowanego śladu węglowego w metodykę oceny cyklu życia produktu (LCA).  

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.