Wytyczne CBA w zakresie programów zgodności (compliance) - jak je stosować w praktyce?

Termin: 10.05.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

W październiku 2020r. CBA przedstawiło wytyczne w zakresie programów zgodności. Jest to kolejne ważne wydarzenie w zakresie tworzenia rozwiązań wzmacniających systemy kontrolne w instytucjach. Warto je analizować również w kontekście innego tego typu wydarzeń jak na przykład przyjęcia dyrektywy UE w sprawie ochrony sygnalistów. 

Co to oznacza dla kierowników jednostek? Jak się przygotować do tych zmian? Na te, i wiele innych pytań, odpowiedzi udzieli doświadczony audytor, który od wielu lat wdraża systemy przeciwdziałania nadużyciom.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest  przede wszystkim do Compliance oficerów, do pracowników zajmujących stanowiska narażone na zagrożenie korupcją, a także kierowników w sektorze publicznym i prywatnym, koordynatorów systemów antykorupcyjnych, doradców ds. etyki, pełnomocników systemu zarządzania oraz audytorów i kontrolerów.  

PROGRAM

I. Program zgodności (compliance) w jednostkach sektora publicznego

  • co to jest zgodność i co to jest program zgodnośći?  
  • dlaczego warto zająć się zgodnością?   
  • programy zgodności, a inne rozwiązania w zakresie systemu kontroli wewnętrznej jednostki
  • jak tworzyć i wdrażać programy zgodności - analiza przypadków    

​​II.Komponent 1 : Zaangażowanie kierownictwa

  • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
  • co popowinien zawierać program zgodności w zakresie zaangażowania kierownictwa? 
  • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie zaangażowania kierownictwa
  • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błedy 

III.Komponent 2 : Zintegrowanie zgodności z misją.

  • jak należy odczytać oczekiwania CBA ?
  • co powinien zawierać program zgodności w zakresie zintegrowania zgodności z misją?
  • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie zintegrowania zgodności z misją
  • studium przypadku : dobre przykłady i najczęstsze błędy

IV. Komponent 3: Kompetencje i zadania pracwoników ds. zgodności

  • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
  • co powinien zawierać program zgodności w zakresie kompetencji i zadań pracowników  ds. zgodności?
  • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie kompetencji i zadań pracowników ds. zgodności?
  • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

V. Komponent 4 : Monitorowanie i ocena zgodności

  • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
  • co powinien zawierać program zgodności w zakresie monitorowania i oceny zgodności?
  • praktyczne aspekty wdrożenia w zakresie monitorowania i oceny zgodności?
  • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

VI. Komponent 5 : Szkolenie

  • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
  • co powinien zawierać program zgodności w zakresie szkolenia?
  • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie szkolenia
  • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

VII. Komponent 6 : Kluczowe kompetencje

  • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
  • co powinien zawierać program zgodności w zakresie kluczowych kompetencji?
  • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie kluczowych kompetencji
  • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

VIII. Komponent 7: Ocena ryzyka

  • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
  • co powinien zawierać program zgodności w zakresie oceny ryzyka?
  • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie oceny ryzyka
  • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

IX. Komponent 8: Skuteczna samoocena

  • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
  • co powinien zawierać program zgodności w zakresie samooceny?
  • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie zaangażowania samooceny
  • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

X. Komponent 9: Sankcje

  • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
  • co powinien zawierać program zgodności w zakresie sankcji?
  • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie sankcji
  • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 390zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.