Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – komputerowe warsztaty praktyczne

Termin: 25.05.2022 r. 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
z wykorzystaniem narzędzia arkusza kalkulacyjnego Excel. Uniwersalność autorskiej metody prowadzącego sprawia, że trudny do sporządzenia element sprawozdania finansowego uzyskuje atrybuty większej przystępności dla osób sporządzających jaki i je weryfikujących.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych i ekonomicznych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, dyrektorów controllingu, sprawozdawczości finansowej, jak również innych osób zajmujących się sporządzaniem sprawozdań z przepływów pieniężnych w spółkach kapitałowych, przedstawicieli biur rachunkowych i form audytorskich, świadczących usługi outsourcingowe dla tych podmiotów.

 
PROGRAM

1. Sformułowanie założeń sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą korekt bilansowych.

Na początkowym etapie szkolenia uczestnikom zostaną przedstawione schematy wykorzystywane na późniejszym etapie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Schematy te w najprostszy sposób definiują założenia, powiązania występujące pomiędzy zjawiskiem memoriałowym  a kasowym oraz założenia poszczególnych działalności występujących w rachunku przepływów pieniężnych

2. Warsztaty komputerowe sporządzania rachunku przepływów pieniężnych bazujące na rozbudowanym przykładzie liczbowym:

        a)    Zasady budowania odpowiednich arkuszy oraz powiązań między nimi

Wskazanie powiązań pomiędzy wszystkimi zmianami bilansowymi a pozycjami rachunku przepływów pieniężnych. Wprowadzenie założeń do arkusza kalkulacyjnego (założenia zostają wprowadzone trwale, tym samym uczestnik może dany arkusz wykorzystywać później dla własnych potrzeb sprawozdawczych)

b) Sporządzenie proforma rachunku przepływów pieniężnych


Autorska metoda w pierwszym etapie sporządzania wyjaśnia powiązania jakie wprowadza pomiędzy wszystkim zmianami bilansowymi jakie mają miejsce w bilansie. Na tym etapie zostaje automatycznie wygenerowany arkusz rachunku przepływów pieniężnych zbudowany wyłącznie na zmianach bilansowych (tym samym nie do końca kasowych). W późniejszych etapach arkusz ten będzie korygowany do postaci wyłącznie kasowej

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu online (MS Temas), materiałów szkoleniowych w wersji elektroniczej (PDF)

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w w aplikacji MS Temas w godzinach: 10.00 – 16.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.