Raportowanie schematów podatkowych MDR

Termin: 22.09.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązków raportowania schematów podatkowych MDR.   W trakcie szkolenia kompleksowo omówione zostaną: cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji, definicja schematu podatkowego, podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych, obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej – przykłady, obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów finansowych wszystkich jednostek objętych obowiązkiem publikacji schematów podatkowych oraz „promotorów” czyli doradców podatkowych, radców prawnych, notariuszy, pracowników banku.

PROGRAM

1. Informacje o schematach podatkowych – wstęp
    a. cel regulacji MDR
    b. kwestie intertemporalne oraz obowiązek retrospektywnego przekazania informacji o schematach
       podatkowych
        - bezpośrednie działanie ustawy nowej
        - przepis przejściowy
        -  pierwsza czynność oraz odrębne traktowanie schematu podatkowego
        -  zasady retrospektywnego raportowania schematów podatkowych
    c. zakres przedmiotowy raportowania schematów
2. Cechy rozpoznawcze
    a. ogólne cechy rozpoznawcze
    b. szczególne cechy rozpoznawcze
    c. inne szczególne cechy rozpoznawcze
3. Schematy podatkowe
    a. schemat podatkowy
        - kryterium kwalifikowanego korzystającego
        - uzgodnienie
        -  kryterium głównej korzyści
    b. schemat podatkowy standaryzowany
    c. schemat podatkowy transgraniczny
4. Podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach podatkowych
    a. promotor
    b. wspomagający
    c. korzystający i kryterium kwalifikowanego korzystającego
    d. uczestnik uzgodnienia
5. Przekazywanie informacji o schemacie podatkowym
    a. obowiązki promotora - obowiązki informacyjne
        - udostępnienie oraz wdrożenie schematu podatkowego
        - prawnie chroniona tajemnica zawodowa
    b. obowiązki korzystającego
        - obowiązki informacyjne korzystającego – informacje ogólne
        - obowiązki informacyjne korzystającego, który nie zwolnił promotora z prawnie chronionej tajemnicy
          zawodowej
        - obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym MDR-3
    c. obowiązki wspomagającego
        - obowiązki wspomagającego – schemat postępowania
        - odpowiedzialność wspomagającego względem zlecającego – modyfikacja MDR
6. Informacja o schemacie podatkowym i sposób jej przekazania do Szefa KAS
    a. zakres danych podlegających ujawnieniu w informacji o schemacie podatkowym
    b. zawartość informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym
    c. informacja korzystającego o schemacie podatkowym MDR-3
    d. oświadczenie
    e. klauzula
7. Numer schematu podatkowego (NSP)
    a. potwierdzenie nadania NSP
    b. obowiązki związane z NSP
8. Procedura wewnętrzna
    a. podmioty zobowiązane do posiadania procedury
    b. cel posiadania procedury wewnętrznej
    c. konsekwencje nieprowadzenia procedury wewnętrznej
9. Sankcje
    a. sankcje za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie
    b. podmioty ponoszące odpowiedzialność za brak raportowania lub błędne raportowanie

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.