Analiza raportów rocznych dla dziennikarzy ekonomicznych i analityków

Miejsce: Warszawa / Termin: 7.05.2020 r.

 


CEL KONFERENCJI
celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom zasad prawidłowej analizy sprawozdań z działalnościz uwzględnieniem specyfiki różnych branż oraz sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstwza rok 2019 i I kwartał 2020.
Swoją wiedza podzielą się z Państwem wybitni eksperci z wieloletnim doświadczeniem analitycznym polskiego i międzynarodowego rynku kapitałowego,audytorzy reprezentujący największe korporacje biegłych rewidentów, uczestniczący w pracach kapituły konkursu The Best Annual Report.

 

GRUPA DOCELOWA
konferencja adresowana jest do analityków, przygotowujących rekomendacje dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz dziennikarzy ekonomicznych opracowujących komunikaty prasowe i komentarze, dotyczące oceny wyników finansowych spółek publicznych po publikacji raportów okresowych i bieżących.

PROGRAM

9:00

       Rozpoczęcie konferencji

9:00 - 9:45
 1. Znaczenie informacji na rynku finansowym -
  Redaktor Naczelny PAP BIZNES

9:45 – 11:15

        II."Zielone" zmiany w raportowaniu niefinansowym spółek.
          
Panel dyskusyjny z udziałem m.in. przedstawicieli:
           
- PKN Orlen
               - ING Bank Śląski
               - PKO BP
               - PGE
               - Polaris Fund
               - ERSTE SECURITIES

               Moderator: Prezes Fundacji Przyjazny Kraj

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:15

 

 1. ESEF - nowy standard raportowania obligatoryjnego – wpływ standardu na pracę analityków i dziennikarzy ekonomicznych
  Doświadczony ekspert w zakresie raportowania wg ESEF-a - pracownik naukowy SGH
   

 

12:15 – 13:00

          Przerwa na luch

13:00 – 14:30

 

 1. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw  vs prezentacje wyników za rok 2019 oraz za I kwartał 2020 z uwzględnieniem zmian  w MSSF/MSR.
  Partner, Wiceprezes Zarządu, Mazars Audyt Sp. z o.o.
  Senior Manager w Dziale Audytu

   

14:30 – 16:00

 1. Analiza sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych vs prezentacje wyników za rok 2019 oraz za I kwartał 2020 z uwzględnieniem zmian w MSSF/MSR.
  Partner w Dziale Audytu Instytucji Finansowych
  Senior w Dziale Audytu Instytucji Finansowych

16:00

    Zakończenie konferencji


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:

 • dziennikarze i analitycy nieodpłatnie
 • pozostali wg poniższej specyfikacji

• 1 osoba - 990 zł netto + 23 % VAT

• 2 osoby i więcej z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

Przy zgłoszeniach przesłanych na 14 dni przed szkoleniem, tj. do 23.04.2020r. włącznie obowiązuje cena promocyjna – 850 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów konferencyjnych, przerw kawowych oraz obiadu.

Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin

Konferencja odbywać się będzie 7.05.2020r.,
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku, gdy eksperci z przyczyn losowych nie będą mogli jej przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Andrzej Starosta
tel. (22) 464 97 55,
kom. +48 509 245 210
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: andrzej.starosta@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia, 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę konferencji oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę konferencji, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem konferencji.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót