Kontrola zarządcza w JST 2020

Termin: 30.07.2020 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 10.00 - 14.30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie kontroli zarządczej jako narzędzia nowoczesnego zarządzania w JST w aspekcie 10 lat doświadczeń, a także przedstawienie projektu zmian w ustawie o finansach publicznych, dotyczących kontroli zarządczej. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne aspekty stosowania kontroli zarządczej w JST w zakresie celów, zarzadzania ryzykiem i samooceny, sankcje związane z brakiem jej stosowania oraz wyniki kontroli NIK.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, działów organizacyjno-prawnych, skarbników, audytorów wewnętrznych i kontrolerów oraz pozostałych pracowników odpowiedzialnych za procedury kontrolne  we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kontrola zarządcza jako narzędzie nowoczesnego zarządzania.
 • Cele i efekty stosowania kontroli zarządczej,
 • Kontrola zarządcza w praktyce jst.
 • Podstawy prawne, a standardy – co trzeba, a co można?
 • Sankcje związane z brakiem kontroli zarządczej,
 • Wyniki kontroli NIK,
 • Dotychczasowe doświadczenia – błędy i dobre praktyki,
 • Projekt zmian w ustawie o finansach publicznych.
 1. Środowisko wewnętrzne.
 • Normy etyczne, normy obyczajowe, a normy prawne.
 • Efektywność i skuteczność struktury organizacyjnej,
 • Środowisko wewnętrzne jako element systemu nadzoru.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście kontroli zarządczej,
 • Delegowanie uprawnień,
 • Środowisko wewnętrzne w praktyce jst.
 1. Wyznaczanie celów jako podstawa kontroli zarządczej
 • Zapewnienie skuteczności i efektywności działań w praktyce
 • jak określać cele?
 • cele strategiczne, a określenie celów rocznych,
 • Mierniki dla celów,
 • Przykłady dobrych i złych praktyk,
 • Zarządzanie przez cele w praktyce jst.
 1. Zarządzanie ryzykiem - wprowadzenie
 • Ryzyko - czym jest, a czym nie jest?
 • Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem,
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem,
 • Zarządzanie ryzykiem w praktyce - obowiązki na poszczególnych poziomach     zarządzania,
 • Zarządzanie ryzykiem jako element systemu nadzoru.
 • Zarządzanie ryzykiem w praktyce jst.
 1. Jak identyfikować ryzyka
 • Burze mózgów,
 • Czarny scenariusz,
 • Analiza środowiskowa,
 • Analiza potencjalnych strat.
 1. Jak szacować ryzyka?
 • Ocena prawdopodobieństwa ryzyka,
 • Ocena siły oddziaływania,
 • Uwzględnienie siły mechanizmów kontrolnych,
 • Mapowanie ryzyka.
 1. Jak określać reakcję na ryzyko
 • Kiedy akceptować ryzyko?
 • Kiedy dzielić się ryzykiem?
 • Kiedy unikać ryzyka?
 • Kiedy ograniczać ryzyko?
 • Jak dokumentować analizę ryzyka?
 1. Jak stosować mechanizmy kontrolne?
 • Mechanizmy kontrolne: prewencyjne, detekcyjne, korygujące.
 1. Samoocena kontroli zarządczej
 • Samoocena kontroli zarządczej w praktyce,
 • Samoocena jako element systemu nadzoru.
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
 • Samoocena KZ w praktyce jst.
 1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
 • Wymogi formalne,
 • Analiza dobrych i złych praktyk.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl