Bezpieczeństwo antykorupcyjne w sektorze publicznym w okresie pandemii i recesji – wymiar osobisty i organizacyjny

Termin: 7.07.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie:

  • bezpieczeństwa osobistego w zakresie unikania zagrożeń korupcyjnych i etycznych oraz nieświadomego wikłania się w podejrzane sytuacje, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń okresu pandemii i recesji,
  • zapewnienia takiego bezpieczeństwa swoim szefom, współpracownikom i podwładnym,
  • wdrożenia rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo prawne na szczeblu urzędu / jednostki.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do decydentów i kierowników jednostek sektora publicznego, koordynatorów systemów antykorupcyjnych, doradców ds. etyki, osób zajmujących stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne oraz do audytorów wewnętrznych i kontrolerów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Okres zwiększonego ryzyka korupcji i nadużyć:
        a. trójkąt nadużyć w okresie pandemii i recesji,
        b. czynniki ryzyka związane z epidemią i działaniami antyepidemicznymi,
        c. czynniki ryzyka związane z recesją i działaniami antykryzysowymi.
2. Bezpieczeństwo osobiste:
        a. 10 pułapek prawa karnego – i jak ich unikać?
        b. przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej w sektorze publicznym,
        c. jak prawidłowo reagować na bezpośrednie próby korupcji?
        d. zasady prawidłowej komunikacji z interesariuszami - jak rozpoznawać sytuacje korupcjogenne, jak nie
            zachęcać ani nie ułatwiać składania korupcyjnych propozycji?
        e. konflikt interesów: rzeczywisty, potencjalny i postrzegany – czym jest i jak go unikać?
        f. prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?
3. Bezpieczeństwo współpracowników, przełożonych i podwładnych:
        a. dlaczego uczciwi ludzie czasami robią nieuczciwe rzeczy?
        b. świadomość i właściwa postawa wobec ryzyka,
        c. przywództwo formalne i faktyczne,
        d. właściwa komunikacja pionowa i pozioma,
        e. perspektywa przełożonego, współpracownika i podwładnego.
4. Bezpieczeństwo organizacji: urzędu, jednostki państwowej lub samorządowej:
        a. efektywność różnych podejść do przeciwdziałania korupcji: zarządzanie strachem, zarządzanie
            ryzykiem, zarządzanie przez wartości,
        b. 10 kluczowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo,
        c. dodatkowe procedury na czas pandemii i recesji,
        d. due diligence, weryfikacja kontrahentów,
        e. blaski i cienie współpracy ze służbami,
        f. wykorzystanie standardu ISO 37001.
5. Podsumowanie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 349zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl