Galeria

III Spotkanie Accountancy & Taxes Master Club - 20.04.2006

II Spotkanie Accountancy & Taxes Master Club - 15.02.2006

Kongres - Podatki dla dużych firm - 15-16.02.2006

II Ogólnopolski Kongres MSR – 23.11.2005

Spotkanie Inauguracyjne Accountancy & Taxes Master Club – 23.11.2005

Wpływ Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na polski sektor bankowy w aspekcie pierwszych raportów skierowanych do KPWiG - 15-16.09.2005

Ustawa o obrocie publicznym 15.09.2005

Wpływ MSR na wyniki finansowe spółek giełdowych - 16.06.2005

Nowy Kształt Rynku Kapitałowego w aspekcie nowych regulacji - "Pożegnanie obrotu publicznego" - 23-24.05.2005

Kontrola wewnętrzna w spółce w świetle nowych regulacji amerykańskich i europejskich - 18.10.2004