Galeria

Raport półroczny za 2010 rok

The Best Annual Report 2010

Pierwszy raport kwartalny 2010 dla spółek publicznych

Akademia Raportu Rocznego 2009

The Best Annual Report 2009

Rachunkowość i wycena w funduszach inwestycyjnych

Komitety audytu i kontrola wewnętrzna w spółkach publicznych w aspekcie nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

Wystawa na GPW

Gala „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008

The Best Annual Report 2008