Wsparcie dla kogeneracji w Polsce - Nowa ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

- Proponowane systemy wsparcia
- Opłata kogeneracyjna
- Obowiązki informacyjne wytwórców energii elektrycznej z kogeneracji korzystających

Termin: 29.05.2018r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Przedstawione zostaną proponowany system wsparcia dla planowanych, istniejących oraz modernizowanych jednostek kogeneracji.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorstwom wytwarzającym i sprzedającym energię elektryczną oraz ciepło, przemysłowemu odbierający energii i  ciepła, audytorom i weryfikatorom energetycznym, projektantom jednostek kogeneracji oraz zakładom energetycznym i przemysłowym.

PROGRAM

1. Wstęp do problematyki wsparcia kogeneracji w Polsce.

2.  Nowa ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji:

 • informacja o procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy; struktura projektu ustawy; kluczowe definicje zawarte w projekcie ustawy, kategorie instalacji, do których jest kierowane wsparcie;

3.  Proponowany system wsparcia dla planowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej pomiędzy 1 MW a 50 MW

 • Zasady uczestnictwa w dedykowanym aukcyjnym systemie wsparcia (struktura koszyków aukcyjnych, wymagania dla uzyskania zaświadczeń o dopuszczeniu do uczestniczenia             w aukcjach, podstawowe reguły przeprowadzania aukcji

4.  Proponowany system wsparcia dla istniejących lub modernizowanych jednostek kogeneracji

     o mocy zainstalowanej pomiędzy 1 MW a 50 MW oraz małych instalacji kogeneracyjnych  o mocy    zainstalowanej mniejszej niż 1 MW

 • Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia w formie premii gwarantowanej (m.in. wymagania związane ze składaniem wniosków o wypłatę premii kogeneracyjnej;

5.  Proponowany system wsparcia dla jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW

 • Zasady ubiegania się o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej oraz zasady przeprowadzania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną

6.  Pozostałe zagadnienia:

 • Opłata kogeneracyjna;
 • Obowiązki informacyjne wytwórców energii elektrycznej z kogeneracji korzystających;
 • ze wsparcia w ramach nowego systemu;
 • Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
 • dwóch osób z jednej firmy -  890 zł/os netto + 23 % Vat

Uwaga oferta first minute!

 • przy zgłoszeniach do 20 maja 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 850 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 9:30 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót