COMMON REPORTING STANDARD (CRS) - proces wdrożenia w instytucjach finansowych - praktyczne aspekty

- ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami - zakres implementacji CRS -  kategorie,
identyfikacja i  zasady raportowania  rachunku, informacje od rezydentów,
- należyta staranności a obowiązki sprawozdawcze – różnice w stosunku do FATCA,
- zakres zbieranych danych w oświadczeniu, najczęstsze rodzaje błędów

Termin: 21.06.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia
jest  przedstawienie zmian wynikających z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Szczegółowo zostanie przedstawione m.in.: - zakres implementacji CRS -  kategorie, identyfikacja i  zasady raportowania  rachunku, informacje od rezydentów, stosowanie zasad należytej staranności w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych – różnice w stosunku do FATCA,  zakres zbieranych danych w oświadczeniu, najczęstsze rodzaje błędów.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane
jest do członków zarządów, dyrektorów finansowych,  głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów podatkowych, prawnych, compliance, controllingu , nadzoru, obsługi klienta banków, TFI i funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem CRS w instytucjach finansowych.

PROGRAM
1. Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami – zakres implementacji CRS w Polsce:
  a) stosowanie procedur należytej staranności w odniesieniu do rachunków finansowych,
  b) kategorie rachunków – katalog definicji,
  c) funkcjonowanie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
  d) identyfikacja rachunków z okresu przejściowego,
  e) zasady raportowania rachunku jako rachunku nieudokumentowanego,
  f) obowiązki pozyskiwania informacji od rezydentów państw będących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS oraz niebędących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS.

 2. Stosowanie zasad należytej staranności w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych
  a) gromadzenie dokumentacji dotyczącej oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących,
  b) kwalifikacje pracownika instytucji finansowej jako opiekuna klienta oraz określenie jego zadań;
  c) brak progów – różnica w stosunku do FATCA,
  d) cel złożenia oświadczenia CRS,
  e) od kogo zbieramy oświadczenia CRS - pojęcie osoby kontrolującej – korelacja z terminem beneficjenta rzeczywistego,
  f) obowiązek złożenia oświadczenia CRS,
  g) zmiana okoliczności.

 3. Zakres zbieranych danych w oświadczeniu – różnica w stosunku do FATCA
  a) zakres zbieranych danych,
  b) statusy Klienta Instytucjonalnego,
  c) obowiązki informowania osób raportowanych o naruszeniu bezpieczeństwa w odniesieniu do jej danych,
  d) sporządzanie informacji o rachunkach raportowanych na podstawie wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów,
  e) powiązania między polami,
  f) najczęstsze rodzaje błędów.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  890 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 9 czerwca  2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy  w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót