O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona IRiP » Raport roczny » Raport roczny - wyniki 2010
Raport roczny - wyniki 2010Raport roczny - wyniki 2010
Strona gwna konkursu


Instytut Rachunkowoci i Podatkw


ogasza wyniki konkursu na

Najlepszy Raport Roczny za rok 2010
(The Best Annual Report 2010 wg MSSF/MSR).Kapitua Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frckowiaka przyznaa w kategorii Przedsibiorstwa nagrody gwne raportom rocznym nastpujcych spek:
  • I miejsce - PBG S.A.
  • II miejsce - PGNiG S.A.
  • III miejsce - Grupa Kty S.A.Kapitua Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frckowiaka przyznaa w kategorii Banki i instytucje finansowe nagrody gwne raportom rocznym nastpujcych spek:
  • I miejsce - PKO BP S.A.
  • II miejsce - ING Bank lski S.A.
  • III miejsce - Bank Pekao S.A.


Klasyfikacja nagrd gwnych jest wynikiem sumy rednich ocen poszczeglnych zespow oceniajcych raporty roczne.

Ponadto Kapitua Konkursu postanowia przyzna dwie nagrody specjalnie „The Best of the Best” dla najlepszego przedsibiorstwa i banku, ktre w ostatnich latach trzy razy zajmoway pierwsze miejsce w konkursie The Best Annual Report:

w kategorii Przedsibiorstwa:
  • KGHM Polska MiedS.A.


w kategorii Banki i instytucje finansowe:
  • BRE Bank S.A.
Dodatkowo Kapitua Konkursu przyznaa wyrnienia w poszczeglnych kategoriach:

KategoriaPrzedsibiorstwaBanki i instytucje finansowe
NAJLEPSZE SPRAWOZDANIE
Z DZIAALNOCI
Ciech S.A.PKO BP S.A.KategoriaPrzedsibiorstwaBanki i instytucje finansowe
NAJLEPSZE ZASTOSOWANIE MSSF/MSRTAURON Polska Energia S.A.Kredyt Bank S.A.


Z roku na rok odnotowujemy coraz wysz jako sprawozda biorcych w konkursie, std decyzja o przyznaniu wyrnie nie bya atwa. Po dugich rozmowach zdecydowalimy si przyzna wyrnienia sprawozdaniom finansowym sporzdzonym przez Kredyt Bank S.A. oraz Tauron S.A.

W przypadku sprawozdania finansowego Kredyt Banku SA sprawozda o przyznaniu wyrnienia zdecydowaa przejrzysto prezentacji informacji w sprawozdaniach oraz wysoka jako ujawnie, w tym przede wszystkim not dotyczcych zarzdzania ryzykiem, ktre przez wielu praktykw uwaane s za najtrudniejsz cz sprawozdania finansowego.

Spka Tauron jest debiutantem w konkursie. Spka przedstawia do konkursu sprawozdanie finansowe bdce pierwszym sporzdzonym przez Spk sprawozdaniem zgodnie z MSSF po ubiegorocznym debiucie giedowym, ktre w sposb przejrzysty i zagregowany pozwala sprawnie oceni sytuacje finansow spki, jej wyniki i przepywy.

KategoriaPrzedsibiorstwaBanki i instytucje finansowe
NAJLEPSZA WARTO UYTKOWA RAPORTUGrupa Kty S.A.Bank Zachodni WBK S.A.


Wyrnienie w kategorii: banki i instytucje finansowe
Bank Zachodni WBK
Raport czytelny i dobry w odbiorze. Przejrzycie i rzeczowo przedstawione sprawozdanie finansowe, wsparte elegancko zaprojektowanymi wykresami. Dobrze i starannie opisane relacje inwestorskie oraz przejrzycie przedstawiona struktura akcjonariatu, zgrabnie zaprezentowane notowania wraz z ciekawym komentarzem do zmian kursu akcji.

Wyrnienie w kategorii: przedsibiorstwa
Grupa Kty
Bardzo dobra, przejrzysta prezentacja wynikw, z dobrze przemylan opraw graficzn. Elegancka i zwiza analiza sytuacji rynkowej, prezentacja strategii rozwoju do 2015 r. oraz prognozy na 2011 r., a take analiza realizacji strategii w roku sprawozdawczym. Obszerne i klarowne informacje dla akcjonariuszy, dobre sprawozdanie ze stosowania adu korporacyjnego.
Dodatkowo zesp oceniajcy warto uytkow raportw rocznych przyzna ju po raz trzeci Nagrod Specjaln za Najlepszy Raport Roczny w Internecie.

KategoriaPrzedsibiorstwo
NAJLEPSZY RAPORT ROCZNY W INTERNECIEPolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.


Nagroda za najlepsz prezentacj raportu rocznego w internecie
PKN Orlen
wietna prezentacja raportu rocznego w internecie, wraz z moliwoci pobrania danych do analizy. Raport dostpny nie tylko w formie pliku do pobrania lub wydrukowania, lecz rwnie przedstawiony w sposb atwy do przegldania bezporednio na stronie internetowej. Dostpne liczne tabele, wykresy i prezentacje. Na wyrnienie zasuguje rwnie doskonale opracowane sprawozdanie ze stosowania adu korporacyjnego.
Biuro Organizacji Konkursu przyznao Dyplom Uznania dla Pana Rafaa Warpechowskiego za ogromne zaangaowanie i wkad pracy w upowszechnianiu prawidowej i rzetelnej sprawozdawczoci finansowej PKN Orlen S.A.

Laureatom i wyrnionym serdecznie gratulujemy.

Magorzata Gula
Prezes Zarzdu Instytutu Rachunkowoci i Podatkw z zespoem Biura Organizacji Konkursu.


Powrt do poprzedniej strony...
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:


InformacjeSonda
Czy poczenie PIT i skadek ZUS s dobrym rozwizaniem?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Gosuj Zobacz wyniki
          
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN