O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona glowna » Szkolenia » Kursy dla firm » KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO - 144h - X EDYCJA
zajęcia weekendowe
Kursy dla firm<b>KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO - 144h - X EDYCJA</b><br><font color=blue>zajęcia weekendowe</font>:
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO - 144h - X EDYCJA
zajęcia weekendowe
kompleksowe, rzetelne przygotowanie do egzaminu. pełen pakiet aktualnych aktów prawnych, testy i zadania


TERMINY SESJI:
SESJA I 21-22.03.2015
SESJA II 11-12.04.2015
SESJA III 25-26.04.2015
SESJA IV 9-10.05.2015
SESJA V 23-24.05.2015
SESJA VI 13-14.06.2015
SESJA VII 27-28.06.2015
SESJA VIII 4-5.07.2015

Spotkania odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00-16.30 w samym centrum Warszawy.

CEL:
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego (pytania testowe, ustne oraz zadania egzaminacyjne). Zajęcia prowadzone są zgodnie z najnowszym wykazem problematyki egzaminacyjnej uchwalonym przez Ministerstwo Finansów – uchwała nr 14/V/2014 z dnia 13.05.2014 r. Wymagania kwalifikacyjne dla słuchaczy na stronie Ministerstwa Finansów.
Kurs nastawiony jest na szczegółowe omówienie pytań otwartych oraz pisanie odpowiedzi na pisma procesowe (zadania egzaminacyjne).

Kurs adresowany jest do osób, które chcą przystąpić do egzaminu w Ministerstwie Finansów w celu uzyskania licencji, osób na stanowiskach specjalistów do spraw podatków, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, pracowników wyższego szczebla pionów księgowo-finansowych, którzy chcą zdobyć ekspercką wiedzę w zakresie podatków.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które zostały przygotowane w oparciu o aktualne pytania egzaminacyjne opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Uczestnicy kursu otrzymują:
- materiały autorskie prelegentów
TESTY – odpowiedzi wraz ze wskazaniem podstawy prawnej
- ustawy i rozporządzenia
- aktualny wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych

Kurs obejmuje 144 godz. zajęć, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

WYKŁADOWCY:

dr Irena Ożóg (Dr Irena Ożóg, jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 02777). Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH w Warszawie), w której w 1991 r. Uczestniczyła w kilku stażach i licznych szkoleniach zagranicznych z zakresu prawa podatkowego. Pracę zawodową rozpoczęła w 1976 r. w Instytucie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. W latach 1983 - 1998 pracowała w Ministerstwie Finansów, od 1990 r. jako wicedyrektor, od 1992 r. jako dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, a następnie jako wiceminister finansów odpowiedzialna za podatki (2001-2003). Była członkiem Państwowej Komisji do Spraw Doradztwa Podatkowego. Autorka dziewięciu książek (nie licząc wznowień) i około stu pięćdziesięciu artykułów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu).

Paweł Dymlang - doradca podatkowy nr wpisu 10987, absolwent a obecnie doktorant Wydziału Prawa i Administracji KUL. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek VAT, CIT. Na koncie ponad 400 szkoleń otwartych i zamkniętych (m.in. dla: Energa, Eneria, Polskie Radio Gdańsk, LektorKlett, Enion, Gaz System, PKP, Cefarm, Cemex, SEP i innych). Współpraca z Instytutem Rachunkowości i Podatków oraz innymi firmami szkoleniowymi. Autor licznych publikacji dla wydawnictw Infor (Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, Gazeta Prawna), wydawnictwa Wiedza i Praktyka (Orzecznictwo Podatkowe, Interpretacje Organów Skarbowych, VAT w praktyce), Oficyna Prawa Polskiego i inne (m.in. Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Joanna Dębska - doradca podatkowy - nr wpisu 12024. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Zarządzania. Posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów (świadectwo kwalifikacji nr 4230/97). Jest w trakcie zdawania egzaminów na biegłego rewidenta przed Komisją Egzaminacyjną przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Jest wykładowcą na licznych kursach i studiach podyplomowych z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości i rachunkowości zarządczej. Realizowała kursy z zakresu „Prowadzenia książki przychodów i rozchodów”, kursy przygotowujące do egzaminu „Rozwiązywanie testów i zadań na usługowe prowadzenie ksiąg”, kursy „Przygotowujące do egzaminu państwowego na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych” m.in. dla WUP Gdańsk, WUP Rzeszów czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przeszkoliła również Mazars Polska Sp. z o.o. z zakresu „Rozwiązywania testów i zadań na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – intensywny kurs przygotowujący do egzaminu w Ministerstwie Finansów”. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego, wieloletnie doświadczenie zawodowe i trenerskie. Doskonały dydaktyk. Szczególnie ceniony przez uczestników naszych szkoleń, za jasny i przystępny sposób przekazywania wiedzy.

dr Sylwia Morawska - prokurator - Prokuratura Okręgowa w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH Warszawa. Wieloletni wykładowca, autorka wielu publikacji.

PROGRAM:
1. Analiza podatkowa (3 godz.)
2. Źródła i wykładnia prawa (2 godz.)
3. Materialne prawo podatkowe (5 godz.):
- interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
- zobowiązania podatkowe
- tajemnica skarbowa
4. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa (7 godz.)
5. Podatek od towarów i usług, Podatek akcyzowy (15 godz.)
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (12 godz.)
7. Podatek dochodowy od osób prawnych (12 godz.)
8. Podatek od spadków i darowizn (2 godz.)
9. Podatek od nieruchomości , podatek od środków transportowych, podatek od gier (2 godz.)
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa i inne podatki i opłaty lokalne (3 godz.)
11. Podatek tonażowy, podatek rolny i podatek leśny (2 godz.)
12. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego (4 godz.)
13. Postępowanie przed sądami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (18 godz.):
- kodeks postępowania administracyjnego
- postępowanie podatkowe
- czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
- wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
- ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
14. Postępowanie egzekucyjne w administracji (5 godz.)
15. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne (2 godz.)
16. Prawo dewizowe (2 godz.)
17. Prawo karne skarbowe (7 godz.)
18. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej, kontrola skarbowa (3 godz.)
19. Rachunkowość, Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych (18 godz.)
20. Zadania egzaminacyjne w tym pisma procesowe (18 godz.)
21. Test (2 godz.)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Całkowity koszt wynosi - 2.999 zł.
W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2.900 zł/os.

UWAGA – KURS ZWOLNIONY Z PODATKU VAT

W przypadku płatności przez osobę fizyczną – 2 raty
 I rata 2.000 zł płatna przed rozpoczęciem kursu
II rata 999 zł płatna do dn. 31.05.2015

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, serwisu kawowego, a nie obejmuje kosztów wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują Państwo indywidualnie.

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia kursu na konto:
IV Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie
NR: 34 1500 1777 1217 7007 1091 0000

i umieścić na przelewie: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykladowca z przyczyn losowych nie bedzie go mogl przeprowadzic.
 
Strona glowna
drukuj  
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Informacje
Monika Sikora
tel. (22) 464-97-05
fax 022 537 01 81, 022 537 01 90
e-mail:
monika.sikora@irip.plSonda
Czy jesteś za deregulacją zawodu w obszarze usługowego prowadzenia ksiąg?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Głosuj Zobacz wyniki
    
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN