O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona glowna » Szkolenia » Szkolenia dla firm » KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO - XI EDYCJA - 144h
zajęcia weekendowe
Szkolenia dla firm<b><font color=darkgreen>KURS</font> PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO - XI EDYCJA</b> - 144h<br><font color=blue>zajęcia weekendowe</font>:
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO - XI EDYCJA - 144h
zajęcia weekendowe
kompleksowe, rzetelne przygotowanie do egzaminu. pełen pakiet aktualnych aktów prawnych, testy i zadania


TERMINY SESJI:
SESJA I 25-26.03.2017
SESJA II 08-09.04.2017
SESJA III 22-23.04.2017
SESJA IV 13-14.05.2017
SESJA V 27-28.05.2017
SESJA VI 03-04.06.2017
SESJA VII 24-25.06.2017


TERMINY:
  • Warszawa, 25.03.2017

CEL:
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego (pytania testowe, ustne oraz zadania egzaminacyjne). Zajęcia prowadzone są zgodnie z najnowszym wykazem problematyki egzaminacyjnej uchwalonym przez Ministerstwo Finansów – uchwała nr 14/V/2014 z dnia 13.05.2014 r. Wymagania kwalifikacyjne dla słuchaczy na stronie Ministerstwa Finansów.
Kurs nastawiony jest na szczegółowe omówienie pytań otwartych oraz pisanie odpowiedzi na pisma procesowe (zadania egzaminacyjne).

Kurs adresowany jest do osób, które chcą przystąpić do egzaminu w Ministerstwie Finansów w celu uzyskania licencji, osób na stanowiskach specjalistów do spraw podatków, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, pracowników wyższego szczebla pionów księgowo-finansowych, którzy chcą zdobyć ekspercką wiedzę w zakresie podatków.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które zostały przygotowane w oparciu o aktualne pytania egzaminacyjne opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Uczestnicy kursu otrzymują:
- materiały autorskie prelegentów
TESTY – odpowiedzi wraz ze wskazaniem podstawy prawnej
- ustawy i rozporządzenia
- aktualny wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych

Kurs obejmuje 144 godz. zajęć, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

UWAGA !
Uczestnikom kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego umożliwiamy podjęcie płatnego stażu w jednej z renomowanych kancelarii podatkowych m.in. Ożóg i Wspólnicy, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.
Staże realizowane są w Warszawie.

PROGRAM:
1. Analiza podatkowa (3 godz.)
2. Źródła i wykładnia prawa (2 godz.)
3. Materialne prawo podatkowe (5 godz.):
- interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
- zobowiązania podatkowe
- tajemnica skarbowa
4. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa (7 godz.)
5. Podatek od towarów i usług, Podatek akcyzowy (15 godz.)
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (12 godz.)
7. Podatek dochodowy od osób prawnych (12 godz.)
8. Podatek od spadków i darowizn (2 godz.)
9. Podatek od nieruchomości , podatek od środków transportowych, podatek od gier (2 godz.)
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa i inne podatki i opłaty lokalne (3 godz.)
11. Podatek tonażowy, podatek rolny i podatek leśny (2 godz.)
12. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego (4 godz.)
13. Postępowanie przed sądami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (18 godz.):
- kodeks postępowania administracyjnego
- postępowanie podatkowe
- czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
- wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
- ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
14. Postępowanie egzekucyjne w administracji (5 godz.)
15. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne (2 godz.)
16. Prawo dewizowe (2 godz.)
17. Prawo karne skarbowe (7 godz.)
18. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej, kontrola skarbowa (3 godz.)
19. Rachunkowość, Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych (18 godz.)
20. Zadania egzaminacyjne w tym pisma procesowe (18 godz.)
21. Test (2 godz.)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Całkowity koszt wynosi - 2.890 zł.
W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2.850 zł/os.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, serwisu kawowego, a nie obejmuje kosztów wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują Państwo indywidualnie.

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia kursu na wskazane konto.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykladowca z przyczyn losowych nie bedzie go mogl przeprowadzic.
 
Strona glowna
drukuj  
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Informacje
Martyna Radzikowska

tel. 022 464 97 09
fax 022 537 01 81, 022 537 01 90
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Sonda
Czy połączenie PIT i składek ZUS są dobrym rozwiązaniem?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Głosuj Zobacz wyniki
          
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN