O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona glowna » Szkolenia » Kursy dla firm » KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO - 144h - X EDYCJA
zajęcia weekendowe
Kursy dla firm<b>KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO - 144h - X EDYCJA</b><br><font color=blue>zajęcia weekendowe</font>:
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO - 144h - X EDYCJA
zajęcia weekendowe
kompleksowe, rzetelne przygotowanie do egzaminu. pełen pakiet aktualnych aktów prawnych, testy i zadania


TERMINY SESJI:
SESJA I 4-5.10.2014
SESJA II 18-19.10.2014
SESJA III 8-9.11.2014
SESJA IV 22-23.11.2014
SESJA V 6-7.12.2014
SESJA VI 10-11.01.2015
SESJA VII 24-25.01.2015
SESJA VIII 31.01-1.02.2015

Spotkania odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00-16.30 w samym centrum Warszawy.

TERMINY:
  • Warszawa, 04.10.2014

CEL:
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego (pytania testowe, ustne oraz zadania egzaminacyjne). Zajęcia prowadzone są zgodnie z najnowszym wy-kazem problematyki egzaminacyjnej uchwalonym przez Ministerstwo Finansów – uchwała nr 13/V/2013 z dnia 25.03.2013 r.
Wymagania kwalifikacyjne na stronie Ministerstwa Finansów.
Kurs nastawiony jest na szczegółowe omówienie pytań otwartych oraz pisanie odpowiedzi na pisma procesowe (zadania egzaminacyjne).

Kurs adresowany jest do osób, które chcą przystąpić do egzaminu w Ministerstwie Finansów w celu uzyskania licencji; osób na stanowiskach specjalisty do spraw podatkowych, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje; pracowników wyższego szczebla pionu księgowo-finansowego, którzy chcą zdobyć ekspercką wiedzę w zakresie podatków oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które zostały przygotowane w oparciu o aktualne pytania egzaminacyjne opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Uczestnicy kursu otrzymują:
- materiały autorskie prelegentów
TESTY – odpowiedzi wraz ze wskazaniem podstawy prawnej
- ustawy i rozporządzenia
- aktualny wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych

Kurs obejmuje 144 godz. zajęć, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

WYKŁADOWCY:

Joanna Dębska - doradca podatkowy - nr wpisu 12024. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Zarządzania. Posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów (świadectwo kwalifikacji nr 4230/97). Jest w trakcie zdawania egzaminów na biegłego rewidenta przed Komisją Egzaminacyjną przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Jest wykładowcą na licznych kursach i studiach podyplomowych z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości i rachunkowości zarządczej.Realizowała kursy z zakresu „Prowadzenia książki przychodów i rozchodów”, kursy przygotowujące do egzaminu „Rozwiązywanie testów i zadań na usługowe prowadzenie ksiąg”, kursy „Przygotowujące do egzaminu państwowego na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych” m.in. dla WUP Gdańsk, WUP Rzeszów czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przeszkoliła również Mazars Polska Sp. z o.o. z zakresu „Rozwiązywania testów i zadań na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – intensywny kurs przygotowujący do egzaminu w Ministerstwie Finansów”. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego, wieloletnie doświadczenie zawodowe i trenerskie. Doskonały dydaktyk. Szczególnie ceniony przez uczestników naszych szkoleń, za jasny i przystępny sposób przekazywania wiedzy.

dr Sylwia Morawska - prokurator - Prokuratura Okręgowa w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH Warszawa. Wieloletni wykładowca, autorka wielu publikacji.

PROGRAM:
I Analiza podatkowa (3 godz.)
II Źródła i wykładnia prawa (2 godz.)
III Materialne prawo podatkowe (5 godz.):
- interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen
transakcyjnych
- zobowiązania podatkowe
- tajemnica skarbowa;
IV Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa (7 godz.)
V Podatek od towarów i usług, Podatek akcyzowy (15 godz.)
VI Podatek dochodowy od osób fizycznych (12 godz.)
VII Podatek dochodowy od osób prawnych (12 godz.)
VIII Podatek od spadków i darowizn (2 godz.)
IX Podatek od nieruchomości , podatek od środków transportowych, podatek od gier (2 godz.)
X Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa i inne podatki i opłaty lokalne (3 godz.)
XI Podatek tonażowy, podatek rolny i podatek leśny (2 godz.)
XII Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego (4 godz.)
XIII Postępowanie przed sądami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (18 godz.):
- kodeks postępowania administracyjnego
- postępowanie podatkowe
- czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
- wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
- ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
XIV Postępowanie egzekucyjne w administracji (5 godz.)
XV Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne (2 godz.)
XVI Prawo dewizowe (2 godz.)
XVII Prawo karne skarbowe (7 godz.)
XVIII Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej, kontrola skarbowa (3 godz.)
XIX Rachunkowość, Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych (18 godz.)
XX Zadania egzaminacyjne w tym pisma procesowe (18 godz.)
Test (2 godz.)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Całkowity koszt wynosi - 2.999 zł.
W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2.900 zł/os.

UWAGA – KURS ZWOLNIONY Z PODATKU VAT

W przypadku płatności przez osobę fizyczną – 2 raty
 I rata 2.000 zł płatna przed rozpoczęciem kursu
II rata 999 zł płatna do dn. 30.12.2014

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, serwisu kawowego, a nie obejmuje kosztów wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują Państwo indywidualnie.

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia kursu na konto:
IV Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie
NR: 34 1500 1777 1217 7007 1091 0000

i umieścić na przelewie: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykladowca z przyczyn losowych nie bedzie go mogl przeprowadzic.
 
Strona glowna
drukuj  
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Informacje
Monika Sikora
tel. (22) 464-97-05
fax 022 537 01 81, 022 537 01 90
e-mail:
monika.sikora@irip.plSonda
Czy jesteś za deregulacją zawodu w obszarze usługowego prowadzenia ksiąg?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Głosuj Zobacz wyniki
    
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS | kapitał zakładowy: 50 000 PLN