O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona glowna » Szkolenia » Szkolenia dla budżetu » KONTROLA ZARZĄDCZA w placówkach oświatowych
– warsztaty z wykorzystaniem kompleksowej dokumentacji
Szkolenia dla budżetu<b>KONTROLA ZARZĄDCZA</b> w placówkach oświatowych<br>– warsztaty z wykorzystaniem kompleksowej dokumentacji:
KONTROLA ZARZĄDCZA w placówkach oświatowych
– warsztaty z wykorzystaniem kompleksowej dokumentacji


CEL:
Celem szkolenia jest przygotowanie kierowników placówek oświatowych do wdrożenia kontroli zarządczej. Osiągnięciu celu służą zajęcia warsztatowe podczas których uczestnicy będą wypełniać dokumentację systemu kontroli zarządczej dla palcówek oświatowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla naczelników i dyrektorów wydziałów oświaty, dyrektorów i wicedyrektorów, głównych księgowych, specjalistów ds. księgowości Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty, Zespołów Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół, Zarządów Jednostek Oświatowych i innych jednostek nadzorujących oświatę oraz dyrektorów, wicedyrektorów, księgowych wszystkich placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, zespołów szkół poradni psychologiczno-zawodowych, szkół specjalnych itd.).

PROGRAM:
1. Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych - wprowadzenie
• Co to jest kontrola zarządcza? – podstawowe definicje i pojęcia,
• Podstawy prawne i wytyczne,
• Cele kontroli zarządczej w placówkach oświatowych,
• Specyfika kontroli zarządczej w placówkach oświatowych – podobieństwa i różnice,
• Kontrola zarządcza a kontrola wewnętrzna w placówce oświatowej,
• Standardy kontroli zarządczej wg Ministerstwa Finansów – Komunikat nr 23
 Środowisko wewnętrzne,
 Cele i zarządzanie ryzykiem,
 Mechanizmy kontroli,
 Informacja i komunikacja.
2. Środowisko wewnętrzne w placówce oświatowej
• Kodeks etyczny w placówce oświatowej – po co, jak i dla kogo?
• Kontrola zarządcza, a struktura organizacyjna w placówkach oświatowych,
 komórka organizacyjna w placówce oświatowej?
 zasady opracowywania schematu organizacyjnego placówki oświatowej,
• Zasoby ludzkie – wymogi kontroli zarządczej,
• Komu i jak można delegować uprawnienia kierownika jednostki?
3. Wyznaczanie celów i zadań – warsztaty z wykorzystaniem wzorów dokumentacji
• Zapewnienie skuteczności i efektywności działań w praktyce – warsztaty
 określanie celów, zadań i podzadań,
 specyfika różnych placówek: szkoły, szkoły specjalne, przedszkola.
4. Definiowanie mierników w placówkach oświatowych – warsztaty z wykorzystaniem wzorów dokumentacji
• Mierniki dla celów administracyjno-finansowych – warsztaty,
• Mierniki dla celów dydaktycznych – warsztaty,
• Mierniki dla celów z zakresu wspomagania dydaktyki – warsztaty,
• Mierniki dla pozostałych obszarów aktywności placówek oświatowych – warsztaty.
5. Określanie zasobów - warsztaty z wykorzystaniem wzorów dokumentacji
• Określanie zasobów finansowych: koszty bezpośrednie i pośrednie,
• Określanie zasobów ludzkich,
• Proste metody określania zasobów.
6. Sprawozdawczość i monitorowanie - warsztaty z wykorzystaniem wzorów dokumentacji
• Podstawowe elementy systemu,
• Rola i obowiązki uczestników systemu – (kierownictwo jednostki, pracownicy),
• Monitoring bieżący,
• Sprawozdanie z wykonania planu działalności,
• Ocena skuteczności i efektywności,
• Dokumentacja z zakresu sprawozdawczości.
7. Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie.
• Podstawowe definicje: (ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem).
• Cele i zasady zarządzania ryzykiem.
• Zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej
 Standardy kontroli zarządczej,
 Wskazówki Ministerstwa Finansów
8. Metody identyfikacji ryzyka – warsztaty z wykorzystaniem wzorów dokumentacji
• Burze mózgów,
• Kwestionariusze.
• Analiza potencjalnych strat,
• Analiza środowiskowa,
• Scenariusze zagrożeń,
9. Szacowanie ryzyka - warsztaty z wykorzystaniem wzorów dokumentacji
• Szacowanie prawdopodobieństwa;
• Szacowanie skutków;
• Mapowanie ryzyka,
• Hierarchizacja ryzyk.
10. Określanie reakcji na ryzyko
• Tolerowanie,
• Przeniesienie,
• Wycofanie się,
• Działanie.
11. Jak dokumentować zarządzania ryzykiem - warsztaty z wykorzystaniem wzorów dokumentacji
• Polityka zarządzania ryzykiem,
• Rejestry ryzyk,
• Mapy ryzyka,
• Raportowanie.
12. Kto zarządza ryzykiem?
1. Budowa zespołu zarządzania ryzykiem w jednostce.
2. Rola kierownika jednostki,
3. Rola pracowników,
4. Sposoby skutecznej i efektywnej koordynacji.
13. Samoocena kontroli zarządczej - warsztaty z wykorzystaniem wzorów dokumentacji
• Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej – warsztaty,
• Jak ocenić dojrzałość jednostki w kontekście kontroli zarządczej?
14. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej - warsztaty z wykorzystaniem wzorów dokumentacji
• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:
 rola kierownika jednostki,
 udział kadry zarządzającej i pracowników.
• Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – przykłady dokumentów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 690zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 650zł netto +23%VAT

UWAGA, CENA SZKOLENIA OBEJMUJE KOMPLETNĄ, WYPEŁNIONĄ NA SZKOLENIU DOKUMENTACJĘ SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ!!!

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Zajęcia odbywać się będą w centrum Poznania w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na konto:
IV Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie
34 1500 1777 1217 7007 1091 0000

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.


Oswiadczenie o finansowaniu szkolen ze srodkow publicznych dla JSFP:
Pobierz formularz oswiadczenia

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykladowca z przyczyn losowych nie bedzie go mogl przeprowadzic.
 
Strona glowna
drukuj  
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Informacje
Monika Zawistowska

tel. 022 464 97 18
fax 022 537 01 81, 022 537 01 90
e-mail:monika.zawistowska@irip.pl

Sonda
Czy połączenie PIT i składek ZUS są dobrym rozwiązaniem?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Głosuj Zobacz wyniki
          
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN