O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona glowna » Szkolenia » Szkolenia dla firm » UMOWY CYWILNOPRAWNE A ZUS 2014/2015
Szkolenia dla firm<b>UMOWY CYWILNOPRAWNE A ZUS 2014/2015</b>:
UMOWY CYWILNOPRAWNE A ZUS 2014/2015
- umowy o dzieło a Kodeks Cywilny
- zasady oskładkowania umów zlecenia i umów o dzieło
- umowy zlecenia i o dzieło w praktyce ZUS oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego
- jak zmniejszyć ryzyko sporu z ZUS przy zawieraniu umów o dzieło


CEL:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z umowami cywilnoprawnymi w 2014/2015r. . Szczegółowo zostaną przedstawione m.in. umowy o dzieło a Kodeks Cywilny, zasady oskładkowania umów zlecenia i umów o dzieło, umowy zlecenia i o dzieło w praktyce ZUS oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego, jak zmniejszyć ryzyko sporu z ZUS przy zawieraniu umów o dzieło, okres objęte ryzykiem dochodzenia roszczeń ze strony ZUS.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kadr i płac, przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz do osób zainteresowanych omawianą tematyką.

PROGRAM:
1. Umowy zlecenia versus umowa o dzieło – prawo cywilne
a) definicja i kryteria umowy zlecenia.
b) definicja i kryteria umowy o dzieło.
c) różnice i podobieństwa pomiędzy obydwoma typami umów.

2. Zasady oskładkowania umów zlecenia i umów o dzieło
a) podleganie ubezpieczeniom społecznym umów zlecenia,
b) podleganie ubezpieczeniom umów o dzieło.

3. Umowy zlecenia i o dzieło w praktyce ZUS oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego
a) branże obecnie kontrolowane przez ZUS – szkolnictwo, branża wydawnicza, ośrodki badania opinii publicznej, etc.,
b) długość trwania umowy i sposób kalkulacji wynagrodzenia a wpływ na kwalifikację umowy o dzieło jako umowy zlecenia,
c) możliwość wykrycia ewentualnych błędów w dziele jako kryterium odróżnienia umowy zlecenia od umowy o dzieło,
d) brak autorskiego charakteru wykładu jako podstawa zakwestionowania zawartej z wykładowcą umowy jako umowy o dzieło,
e) czynności tłumacza a ryzyko uznania zawartej z nim umowy za umowę zlecenia,
f) czynności korektora tekstów wydawniczych a ryzyko uznania zawartej z nim umowy za umowę zlecenia.

4. Jak zmniejszyć ryzyko sporu z ZUS przy zawieraniu umów o dzieło
a) w jakich przypadkach unikać umów o dzieło,
b) zasady konstruowania umów o dzieło – na co zwracać uwagę,
c) wykorzystanie innych tytułów do ubezpieczenia społeczne i ich zbiegów do zmniejszenia ryzyka sporu z ZUS,
d) wiążące interpretacje prawne w procesie ograniczenia ryzyka.

5. Okres objęte ryzykiem dochodzenia roszczeń ze strony ZUS
a) pojęcie okresu przedawnienia,
b) okres przedawnienia składek powstałych przed 1 stycznia 2012 roku i po tej dacie,
c) zasady obliczania 5-letniego okresu przedawnienia.

6. Podsumowanie i wolna dyskusja.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490 zł netto + 23 % VAT
- trzech lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.

Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Płatności należy dokonać 5 dni przed terminem szkolenia na konto:
IV Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie
NR: 34 1500 1777 1217 7007 1091 0000


Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.

Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykladowca z przyczyn losowych nie bedzie go mogl przeprowadzic.
 
Strona glowna
drukuj  
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Informacje
Martyna Radzikowska

tel. 022 464 97 09
fax 022 537 01 81, 022 537 01 90
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Sonda
Czy połączenie PIT i składek ZUS są dobrym rozwiązaniem?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Głosuj Zobacz wyniki
          
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN