O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona glowna » Szkolenia » Szkolenia dla budżetu » PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE w działalności instytucji kultury
Szkolenia dla budżetu<b>PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE</b> w działalności instytucji kultury:
PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE w działalności instytucji kultury
- nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 11 września 2015 r.
- zamówienia publiczne a prawa autorskie
- rodzaje umów, zawieranych przez instytucje kultury
- aspekty podatkowe praw autorskich


CEL:
Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych problemów, wynikających z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności instytucji kultury, w tym w organizacji imprez artystycznych, działalności wydawniczej, reklamowej itp. Szczegółowo omówione zostaną aspekty prawne związane z nabywaniem praw autorskich, okresem ochrony, zamówieniami publicznymi, umowami z twórcami oraz konsekwencjami podatkowymi zawieranych umów.

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, dyrektorów organizacyjnych, głównych księgowych, pracowników działów prawnych i podatkowych instytucji kultury oraz pracowników samorządowych zajmujących się sprawami kultury.

PROGRAM:
1. Nabywanie praw do utworów przez instytucje – zakres utworów.
2. Rodzaje praw autorskich i czas ich ochrony.
3. Licencje ustawowe (dozwolony użytek), istotne dla instytucji kultury.
4. Prawo autorskie a organizacja imprez artystycznych przez instytucje.
5. Przedmioty praw pokrewnych w działalności instytucji (artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy).
6. Aspekty informatyczne praw autorskich w instytucjach (programy komputerowe, bazy danych, Internet).
7. Działalność wydawnicza instytucji a prawa autorskie.
8. Rodzaje umów, zawieranych przez instytucje a prawa autorskie.
9. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich przez instytucje.
10. Prawa autorskie do utworów pracowników instytucji.
11. Przestrzeganie w działalności instytucji praw do wizerunków.
12. Uchwalone zmiany, wynikające z dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych:
a) zmiany dotyczące czasu ochrony,
b) zmiany dotyczące dozwolonego użytku
c) wynagrodzenia za użyczenia biblioteczne,
d) korzystanie z dzieł osieroconych,
e) korzystanie z dzieł niedostępnych w handlu,
f) likwidacja Funduszu Promocji Twórczości.
13. Aspekty podatkowe praw autorskich (koszty uzyskania przychodów twórców i artystów
wykonawców).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanej wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10:00 – 15:30.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto.

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.


Oswiadczenie o finansowaniu szkolen ze srodkow publicznych dla JSFP:
Pobierz formularz oswiadczenia

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykladowca z przyczyn losowych nie bedzie go mogl przeprowadzic.
 
Strona glowna
drukuj  
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Informacje
Monika Zawistowska

tel. 022 464 97 18
fax 022 537 01 81, 022 537 01 90
e-mail:monika.zawistowska@irip.pl

Sonda
Czy połączenie PIT i składek ZUS są dobrym rozwiązaniem?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Głosuj Zobacz wyniki
          
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN