O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Szkolenia otwarte dla budżetu<b>NOWELIZACJA VAT 2013</b>:
NOWELIZACJA VAT 2013
- podatek VAT dla podmiotów sektora finansów publicznych z uwzględnieniem orzecznictwa oraz zmian w podatku w 2013r.


CEL:
Celem szkolenia jest omówienie aktualnych problemów związanych z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług w działalności jednostek sektora finansów publicznych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również planowane zmiany na 2013 rok oraz ich skutki dla sfery budżetowej.

Wykład interaktywny oparty na licznych przykładach z najnowszego orzecznictwa sądów , znowelizowanych przepisach prawa wspólnotowego, projektach aktów prawa w zakresie VAT.

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

PROGRAM:
1. Prawo wspólnotowe a ustawa o VAT.
2. Status jednostek sektora finansów publicznych jako podatników VAT.
3. Czynności podlegające opodatkowaniu VAT.
4. Czynności wykonywane przez jednostki sektora finansów publicznych a podatek VAT.
5. Szczegółowe omówienie momentu powstania obowiązku podatkowego.
6. Podstawa opodatkowania.
7. VAT należy z tytułu nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników.
8. Odliczenie podatku VAT.
9. Nabycia towarów i usług nie podlegające odliczeniu VAT.
10. Wykonywanie działalności opodatkowanej i zwolnionej.
11. Odliczenie częściowe VAT.
12. Dotacje i subwencje a podatek VAT.
13. Inwestycje a możliwość odliczenia podatku VAT.
14. Sprzedaż majątku a VAT.
15. Najem i dzierżawa a VAT.
16. Usługi komunalne a VAT.
17. Bezumowne korzystanie z lokalu a VAT.
18. Refakturowanie usług.
19. Ulga na „złe długi.”
20. Rejestracja i wyrejestrowanie podatnika.
21. Dokumentacja podatkowa: faktury VAT, faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury zaliczkowe, faktury wewnętrzne, faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur, faktury proforma.
22. Deklaracje podatkowe VAT i obowiązek ich składania przez podmioty sfery budżetowej.
23. Terminy zapłaty podatku.
24. Przedawnienie w podatku VAT.
25. Najczęstsze czynności gminy opodatkowane VAT.
26. Omówienie planowanych zmian ustawy na 2013 rok.
27. Pytania, dyskusja, konsultacje.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10:00 – 15:00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na konto:
IV Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie
34 1500 1777 1217 7007 1091 0000

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.


Oswiadczenie o finansowaniu szkolen ze srodkow publicznych dla JSFP:
Pobierz formularz oswiadczenia

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykladowca z przyczyn losowych nie bedzie go mogl przeprowadzic.
 
Strona glowna
drukuj  
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Informacje
Monika Zawistowska

tel. 022 464 97 18
fax 022 537 01 81, 022 537 01 90
e-mail:monika.zawistowska@irip.pl

Sonda
Czy jesteś za deregulacją zawodu w obszarze usługowego prowadzenia ksiąg?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Głosuj Zobacz wyniki
    
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS | kapitał zakładowy: 50 000 PLN