Konferencja "Analiza raportów rocznych spółek publicznych dla dziennikarzy ekonomicznych oraz Analityków"

Podczas wydarzenia przedstawiono zasady prawidłowej analizy sprawozdań z działalności z uwzględnieniem specyfiki różnych branż oraz sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw  za rok 2017 i I kwartał 2018.
Swoją wiedzą podzielili się członkowie Kapituły Konkursu „The Best Annual Report”.

Zobacz fotorelację

Zobacz wywiady z uczestnikami oraz artykuły podsumowujące